להמשך קניה Left
הזמנה

אין מוצרים בעגלה

⭐ משלוחים לכל הארץ - 2-6 ימי עסקים למעט מוצרים בהזמנה מוקדמת, משלוח עד הבית - 29 ש"ח, משלוח לנקודת חלוקה - 15 ש"ח, משלוח חינם בקניה מעל 299 ש"ח ⭐

תקנון

תקנון אתר / תנאי שימוש באתר (להלן: "התקנון"):

 • השימוש באתר האינטרנט כפוף לקריאת תקנון זה. אנו נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה.
 • הרוכש הינו תושב ישראל וגילו למעלה מ-18 שנים. הוא אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הוא יציג תעודה מזהה המאמתת זאת.
 • בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הרוכש למסור הפרטים הבאים: ת.ז, שם מלא, מס' טלפון, כתובת למשלוח, כתובת מייל ואמצעי תשלום.

 

כללי

 • כל המשתמש באתר (להלן:"רוכש") מצהיר כי הוא קרא את התקנון ומודע ומסכים לאמור בו, וכי לא תהיה לו או למישהו מטעמו כל דרישה, טענה או תביעה כנגד העסק או מי מבעליו.
 • מטעמי נוחות, האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר. הוא מתייחס באופן שווה לשני המינים.
 • כותרות התקנון אינן מחייבות ונקבעו לצורכי נוחיות בלבד. לא יהיה בניסוחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה לפרשנות התקנון.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר פעם לפעם, עפ"י שיקול דעתה וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. לרוכש לא תהיה משום טענה, דרישה ו/או תביעה בעקבות כך.
 • בכל מקרה של דו משמעות ו/או סתירה בין הרשום ו/או המוצג באתר לבין הוראות התקנון, הוראות התקנון הן הקובעות.
 • המידע הקיים בספרי החברה הוא הקובע לכל דבר ועניין.
 • בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעות SMS פרסומיים מהחברה ו/או מהאתר. הרוכש רשאי, בכל עת, לבקש מהחברה לבטל שליחתם של הודעות דוא"ל ו/או SMS. 

 

רכישה באתר 

 • ברכישת מוצרים באתר, חיוב כרטיס האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע עם אישור ההזמנה על ידי החברה.
 • אלא אם צוין אחרת, המחירים באתר הינם כוללים מע"מ.
 • החברה תהיה רשאית לאשר, מפעם לפעם ואם תמצא לנכון, כי התשלום יפרע במספר תשלומים, עם או ללא חיוב בריבית, ותהיה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה כשתרצה.
 • במקרה בו חברת האשראי לא תכבד החיוב, תהיה החברה רשאית לבטל ההזמנה, גם אם נשלח אישור הזמנה, באמצעות דוא"ל/טלפון.
 • החברה לא תיקח אחריות בעבור רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה מרשלנות, מחדל או זדון של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, כגון: רכישה המתבצעת באמצעות גניבת סיסמא, או באמצעות כרטיס אשראי ללא ידיעת ו/או הסכמת בעליו, או רכישה על ידי קטין.

 

פרטי הרוכש ואבטחת האתר

 • האתר מאובטח בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. הפרטים המוזנים נשמרים בסודיות בעזרת שימוש בשיטות אבטחה והצפנה מתקדמות ביותר. פרטי התשלום לא יועברו לאף גורם מלבד למערכת הסליקה של חברת האשראי לצורך ביצוע החיוב.
 • בעת ביצוע הזמנת מוצרים המפורסמים באתר, הרוכש יזין במערכת את פרטיו האישיים ואת פרטי אמצעי התשלום, החברה לא תהיה אחראית לכל טעות הקלדה הנעשית במהלך הכנסת הפרטים האישיים/תקלות טכניות במכשיר הטכנולוגי של המשתמש ואשר עשויים לגרום לטעות בהזמנה ו/או במשלוח. בנוסף, הרוכש מצהיר כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינם עבירה פלילית.
 • עם ביצוע הרכישה באתר, הרוכש נותן הסכמתו לכך שפרטיו האישיים, מלבד פרטי התשלום, יישמרו במאגרי המידע של החברה והכל בהתאם להוראות הדין.
 • החברה לא תעביר פרטיו האישיים של הרוכש, למעט במקרים בהם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מטעם המדינה בהתאם להוראות כל דין, או אם נמצא כי הרוכש ביצע מעשה העלול לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
 • החברה תהא רשאית, לטובת ניתוח סטטיסטי, או צרכי שיווק ותפעול, להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש ו/או להעבירם לגורם שלישי לצורך זה, ללא חשיפת זהותו או פגיעה בו, וזאת ללא צורך בהסכמתו.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- "עוגיות" (“cookies”) בכדי לספק לרוכש שירות מהיר ולחסוך את הצורך בהזנת פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר וכן כדי להפעיל ולשפר את האתר שלנו ואת השירותים שלנו. אנו עשויים גם לאפשר לצדדים שלישיים ולספקי שירותים להשתמש בקובצי Cookie באתר שלנו כדי להתאים טוב יותר את השירותים, המוצרים והפרסום שלנו.

למדיניות הפרטיות המלאה>

משלוחים וזמני אספקה

 • במקרה שנמצא כי המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש אינם זמינים במלאי, תודיע זאת החברה לרוכש באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות שיחה טלפונית, על פי בחירתה. במקרה כזה, הרוכש יוכל לבחור במוצרים חלופיים או בקבלת כספו בחזרה.
 • דמי משלוח- בנוסף למחירם של המוצרים המפורטים באתר, יחויב הרוכש בדמי משלוח בסכום אשר תלוי בסוג ומקום המשלוח, כפי שיפורסם באתר בעת סיכום ההזמנה. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, וזאת על פי שיקול דעתה בלבד. לרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מפעם לפעם את מחירי המשלוחים, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 
 • עם הזמנת המוצרים, יציין הרוכש את הכתובת למשלוח. לחברה הזכות לשנות מפעם לפעם את אזורי החלוקה, ללא הודעה מוקדמת מראש. אספקת המוצרים שנרכשו באתר תתאפשר רק לכתובת הנמצאת באזור החלוקה, כמפורסם באתר, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המוצר שהוזמן.
 • בכל מקרה בו החברה סבורה שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת מוצריה, יכולה לבטל את ההזמנה ללא תנאי, על פי שיקול דעתה. לרוכש לא תהיה משום טענה, דרישה או תביעה כנגדה.
 • זמני אספקה- עד 7 ימי עסקים.
 • מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא"ל, יקבל הרוכש את המשלוח עד כ-7 ימי עבודה. ימי עבודה לא כוללים את ימי סוף השבוע – שישי ושבת, ואינם כוללים ערבי חגים, חגים וימי שבתון. מועדי האספקה נתונים לעיכובים שאינם תלויים בנו ולאירועי "כח עליון". למען הסר ספק, יום ביצוע ההזמנה אינו נכלל במניין ימי העסקים.
 • המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת שהוכנסה בפרטי ההזמנה בלבד, וזאת בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה.
 • במקרה והרוכש לא יהיה נוכח במעמד קבלת המוצר המוזמן, יוחזר המוצר לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. אם הרוכש לא ימצא בכתובת למשלוח פעם נוספת, יוחזרו הכלים המוזמנים לחברה וקביעת מועד חדש למשלוח תהיה באחריותו של הרוכש בהתקשרות מול החברה. החברה תהיה רשאית לחייב את הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה, אך לא חייבת לעשות כך, וזאת על פי שיקול דעתה, ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה.                                                                                  
 • הרוכש יהיה רשאי לבחור במספר אפשרויות משלוח המוצעות באתר:
 • משלוח לנקודת חלוקה, במקרה שלא צוינה נקודת החלוקה הרצויה על ידי הלקוח, רשאית החברה לבחור נקודה קרובה לכתובת שצויינה בהזמנה על פי שיקול דעתה.
 • שליח עד הבית - מועד אספקת המוצרים יתבצע בהתאם לסיווג טבלת הישובים של החברה המשלחת. ימי אספקה 1-7 ימי עסקים תלוי בסיווג הישוב. במידה והינך נמצא באיזור שילוח מרוחק, זמני האספקה המצויינים בדף המוצר יהיו ארוכים יותר.                            

 

שינוי או ביטול הזמנה

 •  ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם
 • הודעת ביטול ניתן למסור במייל info@choopy.co.il .
 •  בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן.
 •  בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
 •  בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.
   המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
 •  לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
 •  החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת הזיכוי שמסר העסק לחברת האשראי.
 •  סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 • אוכלוסיות מוחלשות: על פי תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן בסעיף 14ג1, אזרחים ותיקים מגיל 65, עולים חדשים או אנשים עם מוגבלות יהיו רשאים לבטל עסקאות רוכלות או מכר מרחוק עד ארבעה חודשים לאחר ביצוע העסקה. יש להציג תעודה המוכיחה שהצרכן הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. ביטול עסקה תתבצע מול מי שביצע את העסקה בפועל ועומד בקריטריונים הנ"ל. אדם אשר ביצע את העסקה בפועל עבור אדם אחר אשר עומד בקריטריונים הנ"ל לא זכאי לביטול עסקה על פי תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן סעיף 14ג1. 

 

אחריות

 • המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים.
 • ככל ומקובל למוצר מסוג זה, תצורף למוצר תעודת אחריות כדין.
 • מובהר בזאת כי האחריות מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי  כתב האחריות, ועל פי המקובל ביחס ליתר המוצרים ובהתאם להוראות החוק.  
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש ו/או למי מטעמו.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על מוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש.

 

בעלות ושמירה על זכויות

 • האתר מכיל תכנים המוגנים ע"י זכויות יוצרים. שינוי, פרסום, שידור, העתקה או שימוש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת הינה עבירה פלילית.